Startpagina | Laatste nieuws

Welkom

COLLECTE VERENIGING NATIONALE FEESTEN HOOGKERK

COLLECTE VERENIGING NATIONALE FEESTEN HOOGKERK 10-15 februari 2020

Het bestuur van de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk tracht ook dit jaar weer een feestelijke Koningsdag te organiseren. We proberen elk jaar weer een aantrekkelijk programma in elkaar te
zetten voor de inwoners van Hoogkerk e.o.. Het bestuur van de VNFH zorgt ervoor dat ieder jaar opnieuw Koningsdag gevierd kan worden in Hoogkerk, dat er een herdenkingsplechtigheid op 4 mei kan worden gehouden, dat de Sint in
Hoogkerk aanlegt met zijn boot en dat de Kerstboom in Hoogkerk wordt geplaatst. Dit allemaal met behulp van vrijwilligers en medewerking van ondernemers in Hoogkerk.
Het ene jaar kan er meer georganiseerd worden dan het andere jaar. Dit heeft onder andere een financiële reden. Het budget van de Vereniging wordt samengesteld uit subsidies van de gemeente
Groningen, bijdragen van ondernemers uit Hoogkerk, van Kwaliteit uit Hoogkerk, bijdrage van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk en natuurlijk donaties van particulieren. Om onze festiviteiten,waaronder Koningsdag 2020, voor iedereen vrij toegankelijk en aantrekkelijk te houden, moet er wel genoeg geld binnen komen. Daarom komt de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk in de week van10 februari t/m 15 februari 2020 bij u langs met de collectebus voor een kleine bijdrage.

Bij deze willen wij ook graag een oproep doen voor nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe penningmeester, en vaste vrijwilligers. Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken als bestuurslid of vaste vrijwilliger, door mee te denken over de te organiseren activiteiten en hand- en spandiensten te verrichten tijdens deze activiteiten, geef je dan op via info@vnfh.nl. Wij zullen danzo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Het is altijd mogelijk om eerst een tijdje mee te draaien om te kijken of het iets voor je is.
Ook dit jaar kunnen (sport)verenigingen uit Hoogkerk zich promoten op de markt. Verenigingen kunnen zich aanmelden via info@vnfh.nl voor een (stand)plaats op de markt ter promotie van hun club. Wij reserveren dan een plaats op de markt en vermelden dit in ons programma.
Omdat we niet afhankelijk willen zijn van het weer op 27 april a.s. wordt er een grote feesttent (10 x 20 m) geplaatst op het Suikerplein met hierin een podium en een bar. Hierin zal live muziek aanwezig
zijn.

Hoe het volledige programma voor Koningsdag 2020 er uit komt te zien is mede afhankelijk van hetbudget en de giften van derden.
Dit programma vindt u zo spoedig mogelijk op onze website www.vnfh.nl.

Wij als bestuur zijn hier nog heel druk mee aan de slag en zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.
We hopen er samen met u wederom een feestelijke Koningsdag 2020 van te maken!

Bestuur Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk
Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk

De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk is aangesloten bij de Bond van Oranjeverenigingen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen en bestaat sinds 1972. De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk stelt zich ten doel om evenementen te organiseren voor alle Hoogkerkers. 

Deze evenementen zijn:

- Oranjemarkt op Koningsdag;
- Dodenherdenking op 4 mei;
- Bevrijdingsdag op 5 mei;
- Intocht van Sinterklaas in november.
- Kerst 

Koningsdag 27 april 4 Mei 5 Mei Sinterklaas Kerst  

Website is aangepast op 3-2-2020 om 23:59 uur.

Bezoekers aantallen

00095142