Startpagina | Laatste nieuws

Laatste nieuws

Mandag, 4. November 2019 - 13:44 Uur
Programma Feestverlichting Sinterklaas en Kerst

Het eind van het jaar komt weer in zicht en daarom organiseert de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk in deze maanden een aantal activiteiten Feestverlichting in Hoogkerk Samen met de winkeliers heeft de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk gezorgd voor een feestelijk verlicht centrum van Hoogkerk. Het betreft hier energiezuinige ledverlichting.

Ook zal de kerstboom in het centrum van Hoogkerk na het Sinterklaasfeest weer volop in het licht staan om de kerstsfeer in het centrum te verhogen.

Sinterklaasintocht zaterdag 23 november 2019 in Hoogkerk
Net als andere jaren heeft de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk, met financiële steun van winkeliers en bedrijven uit Hoogkerk, Sinterklaas en zijn Pieten uitgenodigd om de inwoners van Hoogkerk en alle wijken daaromheen te begroeten. Deze Sinterklaasintocht is gepland op zaterdag 23 november 2019. Het is de bedoeling dat de Sint en zijn Pieten met de boot aankomen bij de Boeiersingel in Hoogkerk. De boot zal ook dit jaar weer aankomen tussen 13:00 en 13:30. Sinterklaas gaat, nadat hij de kinderen heeft begroet aan de Boeiersingel, lopend van de Boeiersingel naar het Suikerplein.Hier stapt Sinterklaas op zijn paard Americo en begint de route door Hoogkerk.

De route dit jaar is:
Boeiersingel
Zuiderweg
Kotterstraat
Middenweg
Zuidersingel
Zuiderweg
Reddingiusweg
Prinses Margrietstraat
Jan Ensinglaan
Roelofsstraat
De Sanstraat
Gabriëlstraat
Jan Wiegersweg
De Ploeglaan
Daniël Ruynemanlaan
Johann Faberlaan
Johan Dijkstralaan
Einde Ruskenborg

OPROEP !!!
Om de rondrit van Sinterklaas door Hoogkerk zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het publiek vraagt de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk om leuke, versierde, voertuigen die mee kunnen rijden in de optocht. Informatie aanvragen of aanmelden kan per mail naar intochthoogkerk@gmail.com tot 15 november 2019.OPROEP !!!
Om de rondrit van Sinterklaas door Hoogkerk zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor
het publiek vraagt de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk om leuke, versierde,
voertuigen die mee kunnen rijden in de optocht. Informatie aanvragen of aanmelden
kan per mail naar intochthoogkerk@gmail.com tot 15 november 2019.

Dinsdag, 16. April 2019 - 20:53 Uur
PROGRAMMA KONINGSDAG 2019

Woensdag, 3. April 2019 - 19:34 Uur
Heel HOOGKERK bakt

HEEL HOOGKERK BAKT, doe mee en download hier je aanmeldingsformulier. Deze aanmeldingsformulieren zijn ook bij Albert Heijn verkrijgbaar en kunnen daar ook worden ingeleverd. Voor de 3 beste bakkers is er een mooie prijs beschikbaar

Zondag, 24. Februari 2019 - 18:49 Uur
Collecte VNFH

In de week van 25 februari tot 2 maart gaat de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk collecte lopen. Wij hopen op uw steun om zo de jaarlijkse Oranjemarkt te kunnen blijven organiseren.

Het bestuur

Zondag, 24. Februari 2019 - 16:03 Uur
UPDATE VERENIGING NATIONALE FEESTEN HOOGKERK

Het bestuur van de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk tracht ook dit jaar weer een feestelijke Koningsdag te Organiseren. We proberen elk jaar weer een aantrekkelijk programma in elkaar te zetten, zowel voor de jongeren als de ouderen van Hoogkerk e.o..
Het bestuur van de VNFH zorgt ervoor dat ieder jaar opnieuw Koningsdag gevierd kan worden in Hoogkerk, dat er een herdenkingsplechtigheid op 4 mei kan worden gehouden, dat de Sint in Hoogkerk aanlegt met zijn boot en dat de Kerstboom in Hoogkerk wordt geplaatst. Dit allemaal met behulp van vrijwilligers en medewerking van ondernemers in Hoogkerk.
Het ene jaar kan er meer georganiseerd worden dan het andere jaar. Dit heeft onder andere een financiële reden. Het budget van de Vereniging wordt samengesteld uit subsidies van de gemeente Groningen, bijdragen van ondernemers uit Hoogkerk, van Kwaliteit uit Hoogkerk, bijdrage van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk en natuurlijk donaties van particulieren. Om onze festiviteiten, waaronder Koningsdag 2019, voor iedereen vrij toegankelijk en aantrekkelijk te houden, moet er wel genoeg geld binnen komen. Daarom komt de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk in de week van 25 februari t/m 2 maart 2019 bij u langs met de collectebus voor een kleine bijdrage. Mocht onze collectant uw onverhoopt niet thuis aantreffen, dan zal hij/zij een flyer bij u in de brievenbus gooien
met daarop de gegevens om uw eventuele donatie aan ons over te maken.
Voor Koningsdag 2019 heeft het bestuur besloten om van deze dag een muziek- en dansfestijn te maken. Hier omheen wordt de vrijmarkt gehouden, welke voor jong en oud vrij toegankelijk zal zijn.
Dit betekent niet dat de (sport)verenigingen uit Hoogkerk zich niet meer kunnen promoten op de markt. Dit kan juist wel! Verenigingen kunnen zich aanmelden via info@vnfh.nl voor een
(stand)plaats op de markt ter promotie van hun club. Wij reserveren dan een plaats op de markt en vermelden dit in ons programma.
Omdat we niet afhankelijk willen zijn van het weer op 27 april a.s. wordt er een grote feesttent (10 x 20 m) geplaatst op het Suikerplein met hierin een podium en een bar. Hierin zal vanaf 10 uur ’s ochtends tot 18.00 uur live muziek aanwezig zijn. De hele dag zal begeleid worden door DM Music.
Wellicht kent u het programma Heel Holland Bakt van televisie. Wij willen op 27 april a.s. een wedstrijd houden Heel Hoogkerk Bakt! We roepen alle lezers van de Westerkrant op om hieraan
deel te nemen door het bakken van de lekkerste zoete lekkernij met als thema “Koninklijk”. Deze zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze zal ook de prijzen uitreiken aan de
nummers 1, 2 en 3. Het aanmeldformulier hiervoor kunt u te zijner tijd vinden op onze website www.vnfh.nl.
Hoe het volledige programma voor Koningsdag 2019 er uit komt te zien is mede afhankelijk van het budget en de giften van derden. Dit programma vindt u zo spoedig mogelijk op onze website. Wij als bestuur zijn hier nog heel druk mee aan de slag en zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.
We hopen er samen met u wederom een feestelijke Koningsdag 2019 van te maken!
Bestuur Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk

Oudere bijdrage

Aanmelden