Startpagina | Laatste nieuws

Welkom

Mededeling Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk

“We bevinden ons in onwerkelijke tijden, waarin dingen gebeuren die we met z’n allen nog nooit hebben meegemaakt. Ons hele land, meer nog de hele wereld, is in de greep van een virus en die greep lijkt ons
behoorlijk te verlammen. Ik schrijf bewust ‘lijkt’ want al wordt ons land meer en meer stilgezet toch ontwaren we ook een bijzondere veerkracht en creativiteit. We zien allerlei bijzondere initiatieven ontstaan waarmee mensen elkaar ondersteunen en helpen.
Deze onwerkelijke tijd is tegelijk ook een onzekere tijd, want niemand weet precies hoe het verder zal gaan op de korte termijn.”(KBOV 16 maart 2020) Tot op dat moment waren wij als bestuur van de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk nog zeer druk bezig met het organiseren van festiviteiten op Koningsdag, maandag 27 april 2020, maar ook met het organiseren van Dodenherdenking op 4 mei 2020.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei schreef op 18 maart jl. het volgende: “Nederlanders voelen zich juist op 4 en 5 mei sterk met elkaar verbonden. Juist die behoefte aan gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode sterk in onze samenleving gevoeld. Dat is voor ons het voornaamste uitgangspunt bij de vormgeving van deze twee voor iedereen zo belangrijke dagen. Wij overleggen met alle betrokkenen over een mooie en eigentijdse manier om 4 en 5 mei vorm en inhoud te geven. De richtlijnen van de overheid met betrekking tot volksgezondheid zijn daarbij leidend.”

Bovenstaande houdt in dat ook wij als bestuur hebben moeten besluiten de festiviteiten rond Koningsdag en de Dodenherdenking op 4 mei 2020 in Hoogkerk af te lasten.
Wij hopen wel dat u op Koningsdag de driekleur met oranje wimpel uit zult hangen en dat u tijdens de Dodenherdenking de vlag halfstok zult hangen.
Voor nu wensen wij u veel sterkte toe en een goede gezondheid.
Het bestuur van de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk.

COLLECTE VERENIGING NATIONALE FEESTEN HOOGKERK

COLLECTE VERENIGING NATIONALE FEESTEN HOOGKERK 10-15 februari 2020

Het bestuur van de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk tracht ook dit jaar weer een feestelijke Koningsdag te organiseren. We proberen elk jaar weer een aantrekkelijk programma in elkaar te
zetten voor de inwoners van Hoogkerk e.o.. Het bestuur van de VNFH zorgt ervoor dat ieder jaar opnieuw Koningsdag gevierd kan worden in Hoogkerk, dat er een herdenkingsplechtigheid op 4 mei kan worden gehouden, dat de Sint in
Hoogkerk aanlegt met zijn boot en dat de Kerstboom in Hoogkerk wordt geplaatst. Dit allemaal met behulp van vrijwilligers en medewerking van ondernemers in Hoogkerk.
Het ene jaar kan er meer georganiseerd worden dan het andere jaar. Dit heeft onder andere een financiële reden. Het budget van de Vereniging wordt samengesteld uit subsidies van de gemeente
Groningen, bijdragen van ondernemers uit Hoogkerk, van Kwaliteit uit Hoogkerk, bijdrage van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk en natuurlijk donaties van particulieren. Om onze festiviteiten,waaronder Koningsdag 2020, voor iedereen vrij toegankelijk en aantrekkelijk te houden, moet er wel genoeg geld binnen komen. Daarom komt de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk in de week van10 februari t/m 15 februari 2020 bij u langs met de collectebus voor een kleine bijdrage.

Bij deze willen wij ook graag een oproep doen voor nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe penningmeester, en vaste vrijwilligers. Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken als bestuurslid of vaste vrijwilliger, door mee te denken over de te organiseren activiteiten en hand- en spandiensten te verrichten tijdens deze activiteiten, geef je dan op via info@vnfh.nl. Wij zullen danzo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Het is altijd mogelijk om eerst een tijdje mee te draaien om te kijken of het iets voor je is.
Ook dit jaar kunnen (sport)verenigingen uit Hoogkerk zich promoten op de markt. Verenigingen kunnen zich aanmelden via info@vnfh.nl voor een (stand)plaats op de markt ter promotie van hun club. Wij reserveren dan een plaats op de markt en vermelden dit in ons programma.
Omdat we niet afhankelijk willen zijn van het weer op 27 april a.s. wordt er een grote feesttent (10 x 20 m) geplaatst op het Suikerplein met hierin een podium en een bar. Hierin zal live muziek aanwezig
zijn.

Hoe het volledige programma voor Koningsdag 2020 er uit komt te zien is mede afhankelijk van hetbudget en de giften van derden.
Dit programma vindt u zo spoedig mogelijk op onze website www.vnfh.nl.

Wij als bestuur zijn hier nog heel druk mee aan de slag en zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.
We hopen er samen met u wederom een feestelijke Koningsdag 2020 van te maken!

Bestuur Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk
Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk

De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk is aangesloten bij de Bond van Oranjeverenigingen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen en bestaat sinds 1972. De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk stelt zich ten doel om evenementen te organiseren voor alle Hoogkerkers. 

Deze evenementen zijn:

- Oranjemarkt op Koningsdag;
- Dodenherdenking op 4 mei;
- Bevrijdingsdag op 5 mei;
- Intocht van Sinterklaas in november.
- Kerst 

Koningsdag 27 april 4 Mei 5 Mei Sinterklaas Kerst  

Website is aangepast op 5-5-2020 om 11:06 uur.

Bezoekers aantallen

00003734